İnsan Hakları Savunucuları

Bu sorgu türünü kullanarak ara:Sadece bu kayıt türlerini ara:

Belge
Dosya
Koleksiyon

Gelişmiş Arama (Sadece Belgeler)

Home > Başvuru Mekanizmaları > Türkiye İnsan Hakları Kurumu

Türkiye İnsan Hakları Kurumu

Kimler başvuru yapabilir?

İnsan hakları ihlalinden zarar gördüğü iddiasında bulunan gerçek ve tüzel kişiler, kendileri adına ya da rızaları alınarak mağdurlar adına başvurabilir.

Başka ülkelerin vatandaşları ve vatansızlar da kuruma başvuru yapabilir.

Kişiler, avukat veya kanuni temsilciler vasıtasıyla başvuru yapabilir.

Hangi konularda yapılan şikayetler incelenir?

Türkiye İnsan Hakları Kurumu her türlü insan hakları ihlali iddialarını başvuru üzerine veya resen inceler, araştırır, değerlendirir; bunların sonuçlarını ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara bildirir ve takip eder, sorumlu bulunanlar hakkında yasal işlemlerin başlatılması için girişimde bulunur.

Hangi şikayetler incelenmez?

Başvuruyla ilgili daha önce yargı organlarına müracaat edilmişse ve yargılama süreci devam etmekteyse veya başvuru konusuyla ilgili mahkeme kararı varsa ya da başvuru kişiler arasında özel hukuk ilişkilerinden kaynaklanıyorsa inceleme yapılmaz.

Ayrıca, belirli bir ihlal içermediği açıkça anlaşılan ve mükerrer başvurular da incelenmez.

Başvuru Süreci

Başvuru yolları

Elden ya da posta aracılığıyla: Türkiye İnsan Hakları Kurumu Yüksel Cad. No:23 Kat:3 06650 Kızılay Çankaya/ANKARA

Faks: 0312 422 29 96

Telefon: 0312 422 29 20 (Yalnızca bilgi verilir)

Başvuru sırasında şikayet edilen kişi, kurum ve kuruluşlar ile şikayete konu olaylar kısa ve öz bir şekilde anlatılmalı, ne talep edildiği açık ve net bir şekilde belirtilmeli, konuya ilişkin belgelerin örnekleri başvuruya eklenmelidir. Başvuru dilekçesinin değerlendirmeye alınması için dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması gerekir.

Başvuru dili

Başvuru, Türkçe dilekçe ile yapılır.

Başvuru ücreti

Türkiye İnsan Hakları Kurumu’na yapılan başvurulardan ücret alınmaz.

Karar verme süresi

Başvurular 6 ay içinde karara bağlanır.

Başvurunun tarafları, kararın bildirilmesinden itibaren 30 gün içinde kararın maddi hata ya da çelişkiler barındırdığı iddiasıyla yeniden inceleme talebinde bulunabilir.