İnsan Hakları Savunucuları

Bu sorgu türünü kullanarak ara:Sadece bu kayıt türlerini ara:

Belge
Dosya
Koleksiyon

Gelişmiş Arama (Sadece Belgeler)

Home > Başvuru Mekanizmaları > Türkiye Büyül Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

Türkiye Büyül Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

Kimler başvuru yapabilir?

Temel hak ve özgürlüklerinden birisinin ihlal edildiğini düşünen herkes komisyona başvuru yapabilir.

Hangi konularda yapılan şikayetler incelenir?

Komisyona yapılan başvuruların incelenmesi için, anayasa ve uluslararası insan hakları belgelerinde yer alan temel hak ve özgürlüklerin ihlaline dair bir iddianın olması gerekir.

Hangi şikayetler incelenmez?

TBMM Dilekçe Komisyonu’nun inceleme alanına giren emeklilik sorunu, kamulaştırma, iskan ve imar sorunu, maddi yardım talebi, hastane kurul raporlarından şikayet, iş talebi, banka kredisi veya kredi kartı ödemelerinden şikayet ve benzeri sorunlar incelenmemektedir.

Ayrıca, bilgi edinme hakkı kapsamındaki başvuruların ilgili kurumlara yapılması gerekir. Yargı kurumlarının alanına giren konular incelenmemektedir.

Elektronik postayla yapılan başvurular işleme alınmamakla birlikte, başvuru sahibinin adı, soyadı, imzası ve adresi bulunmayan dilekçeler de dikkate alınmamaktadır.

Başvuru Süreci

Başvuru yolları

Hak ihlaline uğradığını düşünen bireyler mektup ve faksla Komisyona başvurabilir.

Adres:

Türkiye Büyük Millet Meclisi

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

Bakanlıklar 06543 ANKARA

Faks: 0312 420 5394

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun hükümleri uyarınca, dilekçelerde dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresi mutlaka bulunmalıdır.

Başvuru dili

Başvuru dili esas olarak Türkçe’dir ancak diğer dillerde de dilekçe alınabilir. 

Başvuru ücreti

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na yapılan başvurulardan ücret alınmamaktadır.

Başvuru süresi

İhlal iddiasının üzerinden vakit geçmiş olması, komisyona başvuru yapılmasının önünde engel değildir. Komisyon, geçmişe dönük incelemelerde de bulunabilmektedir.

Karar verme süresi

Öncelikle, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, başvurularla ilgili karar vermemektedir. Sadece ihlalin tarafı olan kurumdan ihlale uğradığını düşünen kişi adına açıklama istemekte, “aracılık” yapmaktadır.

 Kişiye 60 gün içinde başvuruyla ilgili bilgilendirme yapılır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız