İnsan Hakları Savunucuları

Bu sorgu türünü kullanarak ara:Sadece bu kayıt türlerini ara:

Belge
Dosya
Koleksiyon

Gelişmiş Arama (Sadece Belgeler)

Toplantı ve Gösteri Hakkı İzleme Raporu: Ekim 2015 - Kasım 2016

Başlık

Toplantı ve Gösteri Hakkı İzleme Raporu: Ekim 2015 - Kasım 2016

Yazar

Yayına Hazırlayanlar: Melike Tokatlıoğlu, Nejat Taştan, Nur Tüysüz, Pelin Oral

Yayıncı

Eşit Haklar için İzleme Derneği

Açıklama

Barışçıl toplantı ve gösteri hakkına getirilen yasal sınırlamalar ve gösterilere müdahalelerdeki orantısızlık uzun yıllardır tartışma konusudur. Eşit Haklar için İzleme Deneği, bu orantısızlığı ve bu hakka yönelik ihlalleri göz önüne sermek amacıyla hazırladığı raporda öncelikle iç hukuk araçlarını ve adli istatistikler yoluyla Türkiye'deki durumu inceliyor. Daha sonra, toplantı ve gösteri özgürlüğüne getirilen sınırlamalar, anayasa başta olmak üzere iç hukuk normları ile AİHM normlarına göre değerlendirilmiştir. Son olarak, derneğin Ekim 2015-Kasım 2016 tarihlerinde ulaşabildiği veriler üzerinden gerek mülki idare amirlerinin aldığı yasak kararları, gerekse müdahale edilen toplantı ve gösterilere ilişkin izleme bulgularına yer verilmiştir.

Sayfa Bilgisi

70 s.

Belgeyi Paylaş

Dosyalar

Ekleme Tarihi
March 28, 2017
Koleksiyon
EŞİT HAKLAR İÇİN İZLEME DERNEĞİ (ESHİD)
Belge Türü
Rapor
Etiketler
,
Alıntı
Yayına Hazırlayanlar: Melike Tokatlıoğlu, Nejat Taştan, Nur Tüysüz, Pelin Oral, “Toplantı ve Gösteri Hakkı İzleme Raporu: Ekim 2015 - Kasım 2016,” İnsan Hakları Savunucuları, accessed 25 Şubat 2018, http://insanhaklarisavunuculari.org/dokumantasyon/items/show/809.