İnsan Hakları Savunucuları

Bu sorgu türünü kullanarak ara:Sadece bu kayıt türlerini ara:

Belge
Dosya
Koleksiyon

Gelişmiş Arama (Sadece Belgeler)

Zaman ve Aşımı: Ağır İnsan Hakları İhlallerinin Kılıfını Kaldırmak

Başlık

Zaman ve Aşımı: Ağır İnsan Hakları İhlallerinin Kılıfını Kaldırmak

Konu

Zaman aşımına dair hukuki analiz

Yazar

Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak

Yayıncı

İnsan Hakları Ortak Platformu

Dil

Türkçe

Açıklama

Kerem Altıparmak tarafından “Cezasızlıktan Hesap Verebilirliğe: Sivil Toplum Örgütlerinin İzleme ve Müdahale Kapasitelerinin Geliştirilmesi” projesi kapsamında İHOP için hazırlanan bu kitap, 3 bölümden oluşmaktadır.

İlk bölümde; insan hakları hukukunda zaman bakımından yetki ve geçmişte işlenen suçların AYM ve AİHM tarafından incelenebilme olasılığı tartışılmaktadır. Bunun için önce AYM’nin geçmiş hakkındaki sınırlı içtihadı, AİHM’in geçmişle ilgili kapsamlı içtihadı incelenmiştir. İkinci bölümde; yargı kurumlarının inceleme yetkisi olan başvurular açısından; sonradan çıkan yasal düzenlemeler veya geniş yorum yöntemleriyle eski ağır insan hakları ihlallerinin cezalandırılmasının yasallık ilkesine uygun olup olmadığı ve Devletin bu yönde soruşturma açıp, sorumluları yargılama ödevi olup olmadığı art arda tartışılmaktadır. Kitabın son bölümünde ise Anayasa’nın Geçici 15. maddesini kaldıran Anayasa değişikliği sırasında kaleme aldığımız ve daha önce yayımlanmayan bir makale ışığında Anayasa’nın 38. maddesinin zamanaşımının geçmişe yönelik olarak kaldırmaya engel olup olmadığı ele alınmıştır.

Sayfa Bilgisi

128

Belgeyi Paylaş

Dosyalar

Ekleme Tarihi
April 20, 2016
Koleksiyon
İHOP KOLEKSİYONU
Belge Türü
Kitap
Etiketler
, , ,
Alıntı
Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, “Zaman ve Aşımı: Ağır İnsan Hakları İhlallerinin Kılıfını Kaldırmak,” İnsan Hakları Savunucuları, accessed 18 Aralık 2017, http://insanhaklarisavunuculari.org/dokumantasyon/items/show/800.