İnsan Hakları Ortak Platformu'nun, Avrupa Vatandaşları Eylem Hizmeti'nin (ECAS) katkısıyla oluşturduğu bu web tabanlı insan hakları belgeliğinde amaç, farklı aktörlerin insan hakları ile ilgili yayınladığı çok sayıda yayına kişilerin tek bir platformda erişebilmesini sağlamaktır. Bu belgelikte ulusal ve uluslararası mekanizmalardan ve sivil toplum örgütlerinden gelen kararlar, sözleşmeler, raporlar ve yayıncısı tarafından sitede yayımına izin verilen diğer kaynaklar yer alacaktır.
Yayınlarınızın e-belgelikte yer almasını isterseniz ihop@ihop.org.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz. İnsan hakları e-belgeliğinde yer almasının yararlı olabileceğini düşündüğünüz kaynakların bağlantılarını yine ihop@ihop.org.tr adresinden bize ulaştırabilirsiniz.
Bu bölümde Anayasa Mahkemesi, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları Kurumu, TBMM Dilekçe Komisyonu ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na başvuru aşamalarıyla ilgili bilgilere yer verilmiştir. İnsan Hakları Ortak Platformu, bu bilgilere yer vermenin yanı sıra, bu şikayet mekanizmalarına başvurmayı planlayan kişilere destek hizmeti verecek ve ihtiyaç duydukları yönlendirmeleri yapacaktır. Bu şekilde Türkiye’de bireysel başvuru hakkının daha etkin bir şekilde hayata geçmesine katkıda bulunulması planlanmaktadır.
Yurttaşların insan haklarına dair bilgiye erişim hakkının güçlendirilmesi:
Bilgi ve Tavsiye Faaliyetlerinin Sağlanması Pilot Programı
Enhancing Right to Information of Citizens on Human Rights:
Pilot Programme for Provision of Information and Advice Facilities
Bu bölümde, olası insan hakları ihlallerine karşı başvurabileceğiniz ve size rehberlik edecek kuruluşların listesi yer almaktadır. Ayrıca, sağ sütunda yer alan belgeler aracılığıyla maruz kaldığınız ihlale dair ulusal ve uluslararası hukuktaki düzenlemeleri inceleyebilirsiniz.
Bu veritabanı, bilgiye erişimi olabildiğince kolaylaştırmak amacıyla değişen kuruluş bilgilerine ve yasal düzenlemelere göre sürekli güncellenecektir.